Diners

portada_sola_1
4,95 € per unitat

DINERS

Noves regles de joc

CHRISTIAN FELBER

MIRET EDITORIAL

Els diners dominen el món -però no hauria de ser així.

Christian Belber, artífex d’una nova idea per a aconseguir una econímica justa, ens explica com s’acaba la dominació deñs diners i aquets esdevenen un mitjà per a una bona vida.

Al camí per a un nou sistema dels diners:

-Decisions del poble sobirà i no pas de l’economia financera

-Democratització dels Bancs Centrals

-No més especulació de la moneda

-Sostres per a la possessió de diners

***

Aquest llibre és […] una continuació i un complement al de L’economia del bé comú, i manté la voluntat pragmática de donar eines per a una transformació social. El que em sembla molt important en l’obra de Christian Felber és que també obre portes al món empresarial i al món polític per treballar conjuntament amb la ciutadania, perquè ens cal l’experiència i el saber fer d’uns i d’altres, així com també ens cal saber respectar la seva llibertat i la seva iniciativa”.

Joan Melé


FORMATOS: EPUB, MOBI, AZW3